Selülozik Tiner Kullanım Alanları

1. Selülozik Tiner Özellikleri ve Kullanım Alanları

Boyaları kendi arasında solventli ve solventsiz yani su bazlı olarak genel anlamda ikiye ayırmak yanlış olmayacaktır. Solventsiz boyaları su ile inceltmek mümkün iken solventlileri tiner ile inceltiriz. Piyasada en yayın kullanılan tiner çeşidi selülozik tinerdir. Selülozik bazlı boyaların ve verniklerin inceltilmesine kullanılan bu tiner türü aynı zamanda boya artıklarını temizlemek için de kullanılabilir.

Selülozik tiner güçlü bir çözücüdür. Plastik ya da benzeri hassaslıktaki yüzeylerde yanlış kullanımı sonucu tahriş edebilir.  Uygulama yapacağımız ortamın sıcaklığı ve bu tineri uygulayacağımız boyanın yapısı

Selülozik tineri saklamak için plastik kap tercih edilmemelidir. Bunun yerine metal veya cam kutular tercih edilebilir ve saklandığı odanın da iyi havalandırılıyor olmasına dikkat edilmelidir.

Selülozik tineri güneş ile doğrudan temastan kaçınmalıyız. Bu yüzden de satışı genellikle saydam olmayan kutularda ( ya da yarı saydam kutularda) yapılmaktadır.  38°C ‘ de alevlenebilmektedir.

Selülozik tinerdiğer tiner çeşitleri ile karşılaştırılırsa daha uçucu bir yapıya sahiptir ve işlem bittikten sonra yağ bırakmaz.  

Yoğunluğu 20°C’de 0.854 gr/ml ‘dır

Cilt ile kesinlikle temas etmemeli, etmesi durumunda yanma yapabilir. Hızlı bir şekilde bol su ile yıkanmalıdır.

Selülozik yapılı boyalar üzerine diğer tür boyalar ile uygulama yapabilirsiniz, çatlama yapmaz.

Selülozik tinerlerde aranan temel özellikler; Çözücülük gücü, boya üzerindeki parlaklık ve yayılma etkisi, kurutmadaki etkisi yani buharlaşabilme hızı, beyazlatma etkisi, koku ve bulanıklıktır.

2. Selülozik Tinerlerde Kullanılan Solventlerin Sınıflandırılması

Zor çözünen termoplastik reçineleri (nitroselüloz, vinil vs. ) çözen solventler grubudur. Aktif solventlere örnek vermek gerekirse ketonlar, esterler ve glikol eterler sayılabilir. Aynı zamanda, hafif solventler, orta solventler ve ağır solventler olarak 3 alt sınıflandırma yapılabilir.

2.1 Aktif ya da Gerçek Solventler;

Zor çözünen termoplastik reçineleri (nitroselüloz, vinil vs. ) çözen solventler grubudur. Aktif solventlere örnek vermek gerekirse ketonlar, esterler ve glikol eterler sayılabilir. Aynı zamanda, hafif solventler, orta solventler ve ağır solventler olarak 3 alt sınıflandırma yapılabilir.

2.2 Yardımcı Solventler

Aktif solventlerin çözme gücünü arttıran fakat tek başlarına kullanımda termoplastik reçineler için çözücü olmayan solventler grubudur. Bu tip solventlere örnek olarak alkoller verilebilir. Alkoller , nitroselüloz için gerçek çözücü olmamaktadır, fakat aktif solventlerle birlikte kullanıldığında çözücü olular. Nitroselüloz sistemlerde 2 birim aktif solvente karşılık 1 birim alkol olacak bir oranda kullanılırlar. Alkoller solventlerle birlikte kullanıldığında çözme güçleri aktif solventlerin yapısıyla ilgilidir. Yardımcı solventler piyasada Cosolvent ismi ile dnitre geçer.

2.3 Aromatik ve alifatik solventler

Selülozik Tiner Fiyat

Lak bazlı rezinlerde, termoplastik özellik gösteren convertible olmayan sistemlerde kullanılan rezinlerdir. Çözücü olmayan aromatik solventlerin gerçek ve yardımcı solventler ile birlikte çok miktarda kullanıldıklarında sistemde tolere edilmektedir .Bununla birlikte sulandırıcı bir etki göstermektediler. Sistemin viskozitesini yükseltirler. Ayrıca diğer solventlere oranla fiyat olarak daha uygun olduklarından toplam maliyeti daha hesaplı hale getirirler. Diluent olarak da bilinen solventler genellikle aromatik hidrokarbon tipi solventlerdir.